+

Συσκευή χαρτιού “L-ONE MINI” για διανομή ρολού φύλλο-φύλλο