+

Συσκευή χαρτιού “IDENTITY TOILET” για διανομή ρολού φύλλο-φύλλο